Hva er en andelsgård?

På en andelsgård inngår andelseierne og gårdbrukeren en avtale om et samarbeid om produksjon av et nærmere avtalt utvalg av produkter på et bestemt areal på gården

Kort sagt avtaler man endel punkter som regulerer rettigheter og plikter i samarbeidet. Andelseierne betaler en startkontingent og en årlig leie, og får til gjengjeld rett til en del av avlingen som produseres. I tillegg deltar andelseierne i planting, stell av plantene i løpet av sommeren, og innhøsting i løpet av sommer og høst. Å drive andelslandbruk består i betydelig grad av et kollektivt fellesskap der det sosiale aspektet ved å skape noe sammen er en viktig faktor. 


Hvis du ønsker å mer informasjon om det å være andelseier i Lundamo andelsgård, så send oss noen ord i kontaktskjemaet, eller ring for en prat.