Gården

Gården heter fra gammelt av Lund Oppgarden, og er en av flere gårder i Lund-grenda. Her har det vært drevet jordbruk langt tilbake i tid, og gården har vært i slektens eie siden 1941. I de senere årene har det bare vært drevet kornproduksjon, men vi ønsker nå at flere skal få oppleve gleden av å se det spire og gro, og kjenne smaken av ferske grønnsaker høstet direkte fra åkeren.


Maisen som vi høstet i fjor, er nok av de mer utradisjonelle vekster som har vært produsert på gården. Ikke sikkert det lykkes hvert år, men det er verdt å forsøke.


I tillegg til grønnsaker og korn, produseres ved og egg på gården.